အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၄ ခု


ဓါတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 30, 2022
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 30, 2022
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 30, 2022
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ASEAN Access user manual for Service Provider (SP): Distributors / Business Matchmakers/ other Service Providers

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 01, 2021
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:English

ရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင်ရာတွင် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 08, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 12, 2016
စာမျက်နှာ:126
ဘာသာစကား:Myanmar and English Version

ဘွိုင်လာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 14, 2015
စာမျက်နှာ:22
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 26, 1990
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:Myanmar Version

မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒ Automotive Policy

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 13, 2016
စာမျက်နှာ:58
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
HOT NEWS
January 4,