လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၅ ခု


ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြင်ပရိုက်ကူးရေးအတွက်လျှောက်ထားခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့အသံရေဒီယိုသီချင်းတောင်းကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

စတူဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ