ကြေငြာချက်များ - ၃၂၄၇ ခု

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄၅၄/၂၀၂၀)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 06, 2021

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနသည် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးတွင် လျှောက်ထားသူများမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသူများကို မဲနှိုက်မည့်အစီအစဉ်အား သိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 06, 2021

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးတွင် လျှောက်ထားသူများမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသူများကို မဲနှိုက်မည့်အစီအစဉ်အား သိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်းအား Website တွင်ကြေညာခွင့်ပြုပါရန်ကိစ္စ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 05, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 04, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 04, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )

Announcement 7/2020

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on December 31, 2020

1. The period for deduction of tax relief according to the Union Taxation Law 2019 for the incomes exempted from the income was announced up to 30 September 2020 at the latest. Due to this announcement, the taxpayers have crowded into branches of Myanma Economic Bank during the COVID-19 outbreak to be able to enjoy the deduction of tax relief in line with the notice ‘Payment...

Announcement 8/2020

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on December 31, 2020

1. For ensuring strict adherence to COVID-19 preventive rules among the public in accordance with the National-Level Central Committee on Prevention, Control and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), and not to occur crowds of taxpayers during the period closer to the deadline for filing tax declaration, the respective deadlines will be extended.

Notification 6/2020

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on December 31, 2020

1. In accordance with the directives of the National-Level Central Committee on Prevention, Control and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), the Ministry of Planning, Finance and Industry will continue the government’s tax relaxation scheme until the end of January 2021.