အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁ ခု


Population and Housing Census Law

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Immigration and Population Department of Population
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English-Myanmar