တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၄၉ ခု

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 28, 2021

Server & Data Network Connection တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ Desktop Computer ၊ Laptop နှင့် Computer Colour Printer(A3) များဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 26, 2021