တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၆၃၀ ခု

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ နေပြည်တော်အုတ်စက်ရုံ မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 17, 2022

Video Conferencing Device နှင့် Notebook Computer များ ဝယ်ယူရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 08, 2022

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 20, 2022

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 20, 2022

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 06, 2022