အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၄၅ mnp-number

နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 20, 2020

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:အမျိုးသားလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 06, 2020

E-Commerce Strategy ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုအဖြစ် National Consultant တစ်ဦးခန့်အပ်ရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 30, 2019

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 10, 2019

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:အမျိုးသားလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 29, 2019

အမျိုးသားအဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံကိန်း (NEP) အတွက် စီမံကိန်းအကြံပေးဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 05, 2019

HOT NEWS
January 4,