နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း


ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / April 20, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားသူအားလုံးပါရှိရမည့် အထောက်အထား

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • အသက် (၁၂) အောက်ဖြစ်လျှင် မွေးစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ

သင်္ဘောသားများဖြစ်ပါက

 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းမှ ခြေခံပင်လယ်ပြင် အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • သက်တမ်းတိုးပါက မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်ဟောင်း၊ သင်္ဘောသားလုပ်သက်မှတ်တမ်း (CDC) စာအုပ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ

စီးပွားရေးမနလလျှောက်ထားသူများ

 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • ပုံစံ (၂၆/၂၆) မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ

ကျောင်း/သင်တန်းများတက်ရောက်လိုလျှင် 

 • သက်ဆိုင်ရာကျောင်း၏ ခေါ်စာနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အတွက် လျှောက်ထားသူများ
 • အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ

မှီခိုလျှောက်ထားသူများ

 • နိုင်ငံခြားသား မှီခိုဖြစ်ပါက အပြန်လေယာဉ်စရိတ်ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာ
 • လက်ထပ်စာချုပ်ကဲ့သို့သော အထောက်အထားများ

ရဟန်းသံဃာများ၊ သီလရှင်များ

 • သာသနာဝင်ကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ

ဝန်ထမ်းများ

 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ခံစားခွင့်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်များ
 • ကက (ကြည်း) ၏ ထောက်ခံချက်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ

ပြစ်ဒဏ်ကျခံဘူးသူများ

 • ထောင်ထွက်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
 • GREEN CHANNEL-GC 
 • ဆေးကု၊ ဆေးကုဖော်၊ ပညာရေး၊ သင်တန်း၊ ကျောင်း၊ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ လေ့လာရေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွှေးပွဲ၊ ပြည်ပသို့ ခွင့်ဖြင့် သွားရောက်မည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်ပမှ ခွင့့်ဖြင့်ပြန်လာသူများ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် သက်တမ်းကျန်ပြီး စာရွက်ကုန်၍ ပြန်လည်လျှောက်ထားသူများအား GREEN CHANNEL အစီအစဉ်ဖြင့် လျှောက်ထားပြီး (၅)ရက်အကြာတွင် စာအုပ်ထုတ်ပေးပါသည်။

သီးသန့်ဆောင်ရွက်ပေးမှု

 • ရဟန်းသံဃာများ၊ သီလရှင်များ
 • အသက် (၆၀)အထက်၊ အသက် (၁၀)နှစ်အောက်၊ 
 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသူများအား 
 • ရုံး၏ပထမထပ်တွင် သီးသန့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

အိမ်တိုင်ရာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးမှု အခြေအနေ

 • အသက် (၆၀)ကျော်နှင့်အထက်
 • ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေသူများ၊ 
 • ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ ကိုယ်တိုင်လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသူများ၊

ကာယကံရှင်မှ စိစစ်ရမည့် အချက်များ

 • အမည် အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း မှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ
 • မွေးသက္ကရာဇ် မှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ
 • ကျား/မ ရေးသွင်းချက် မှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ
 • မွေးဇာတိမှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိတို့အား
 • Slip ရရှိချိန်တွင် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် စိစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်ခ

 • မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (မနလစာအုပ်ဖိုး)                        ၁၉ ၀၀၀ ကျပ်
 • Online ဝန်ဆောင်ခ                                                    ၁ ၀၀၀ ကျပ်
 • မနလဆေးဖိုး၊ မင်ဖိုးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခ                      ၁ ၀၀၀ ကျပ်
 • ဓာတ်ပုံဖိုး                                                                  ၂ ၀၀၀ ကျပ်
 • လျှောက်လွှာပုံစံ                                                             ၂၀၀ ကျပ်
 • စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခ                                           ၁ ၈၀၀ ကျပ်
 • စုစုပေါင်း                                                                ၂၅ ၀၀၀ ကျပ်

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၊ ရန်ကုန်။

Website လိပ်စာ

မရှိပါဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု

ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport) လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / April 03, 2023

၂၄-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် www.passport.gov.mm website တွင် Online Appointment စနစ်ဖြင့်

Rating

eVisa လျှောက်ထားခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / November 03, 2021

Rating