အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း


Ministry of Labour / July 16, 2018

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေး ဌာနခွဲအနေဖြင့်  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်ရရှိရေး မျှော်မှန်းချက် (Vision)၊အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေး ရည်မှန်းချက် (Mission)နှင့်အလုပ် အကိုင်ဆိုင်ရာမူဝါဒ(၇)ရပ်အား ချမှတ်၍ မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင် စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံး ၁၅ ရုံး၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံး ၈၉ ရုံး ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းများကို ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်ရှာဖွေသူများအား မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ အစိုးရဌာန၊ အလုပ်သမား ငါးဦးနှင့် ငါးဦးအထက်ရှိသော သမဝါယမပိုင်၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းများမှ ပေးပို့လာ သော အလုပ်သမားလိုကြောင်းအကြောင်းကြားစာများအား လက်ခံဆောင်ရွက် ခြင်း အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားသူများအနက်မှ တောင်းခံသည့် အမှာစာနှင့် သင့်လျော်ကိုက်ညီသူများအား အလုပ်ရှင်ထံ စုဆောင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် အလုပ်ရှင် ကရွေးချယ်သူများအား အလုပ်ခန့်ထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် တိုးတက်ရရှိစေရန် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် သွားလာရန်ခက်ခဲသောဒေသများသို့ အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများမှ ရွေ့လျားအဖွဲ့ (Mobile Team) ဖြင့် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်ရရှိစေရန် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများ တစ်နေရာတည်းတွင် တွေ့ဆုံ၍ One Stop Service ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြပွဲ (Job Fair) များကို ကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

လျှောက်ထားလိုသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးတွင် အလုပ်သမားကတ်ပြား၊ အလခပုံစံ(၁)ကိုဖြည့်စွက်ရမည်။

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား၊ အလခပုံစံ(၂)ကိုထုတ်ယူရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်ကောင်စီ

လိပ်စာ-               အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်-          ၀၆၇-၅၅၀၀၁၇

ဥတ္တရခရိုင်ရုံး

လိပ်စာ-            ချယ်ရီလမ်း၊ ပေါင်းလောင်းတိုးချဲ့(၂)၊ ကွက်သစ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၇-၂၂၁၂၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး 

လိပ်စာ-            (၈/၁)၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၆၇၆၄၄

အမှတ်(၁)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-စုပေါင်းရုံးကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၆၄၀၂၅၀

အမှတ်(၂/၃)နယ်မြေရုံး၊

လိပ်စာ-            (၈/၁)၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၆၀၅၉၅

အမှတ်(၃)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၆)၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ (၆)၇ပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၅၃၅၂၇၀

အမှတ်(၄)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            တိုက်(၂)၊ ရန်ကင်းလမ်းမ၊ စုပေါင်းရုံး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၅၅၄၃၅၈

အမှတ်(၅)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သီရိမင်္ဂလာအိမ်ယာ၊ (၆)၇ပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၂၂၁၅၈၁

အမှတ်(၆/၁၁/၁၂)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၄၅၁)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၂၂၆၀၆၁

အမှတ်(၇)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃၁၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၃၇၇၅၅၈

အမှတ်(၈/၉)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            ၄/၆၊ ကန်တော်ကြီးတာဝါ၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ တာမွေ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၅၅၄၉၈၆

အမှတ်(၁၀)နယ်မြေရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၇)၊ စျေးလမ်းမကြီး၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၅၅၆၇၉၈

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃)လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၃၉၅၀၉

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ မဲခေါင်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၁၀၇၃၉

လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၁၄)၊ သောင်းကြီးမြောက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၇၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၄၅၀၂၆

လှိုင်သာယာကွပ်ကဲရေးရုံး

လိပ်စာ-            လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၈၅၁၀၃

ဒဂုံတောင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            လှော်ကားလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၅၉၁၄၂၇

ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံခန်းမ၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၅၈၄၀၂၄

မှော်ဘီမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၄) လမ်းမကြီး၊ မှော်ဘီမြို့၊

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၂၀၀၄၀

သံလျင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၂၁)၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်၊ သံလျင်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၆-၂၁၀၄၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်(၁၆၈)၊ (၈၃)လမ်း(၂၃ ၂၄)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေ၊ အနောက်အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၂-၃၆၉၄၃

အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်(၁၆၈)၊ (၈၃)လမ်း(၂၃ ၂၄)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေ၊ အနောက်အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၂-၃၉၁၉၁

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၉၀၃)၊ သီတာအေးရပ်ကွက်၊ ဘုံကျော်ကြားအရှေ့ပေါက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၂-၂၁၁၂၄

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၃၅)လမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်လမ်းနှင့်၊ လမ်း(၉၀)ဒေါင့်၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်ရပ်ကွက်၊၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၂-၂၁၁၅၀

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၄၇ ၄၈)လမ်းကြား၊ ကနောင်မင်းကြီးလမ်းနှင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၂-၅၁၅၂၁၉၅

အမရပူရမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အံသေကပ်ကျော်ဘုရားအနီး၊ နန်းတော်ရာစံပြကွက်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၂-၇၀၆၅၄

မိတ္ထိလာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အောင်သူခလမ်း၊ အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်၊ မိတ္ထိလာမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၄-၂၃၀၄၈

ရမည်းသင်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            သီလဝ(၁)ရပ်ကွက်၊ စာရင်းရုံးတောင်ဘက်အနီး၊ရမည်းသင်းမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၄-၄၀၅၃၀

မြင်းခြံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၁၉)၊ တိုးချဲ့ကွက်သစ်(ခ)၊(၁၇၆/၁၇၇)

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၆-၂၁၀၈၃

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အောက်ချိုင့်ရပ်၊ ဆူးကုန်းအုပ်စု၊ ကျောက်ဆည်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၆-၅၀၃၄၀

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရုံး၊

လိပ်စာ-            အမှတ်(၅)ရပ်၊ ကွက်ကြီး(၃)၊ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၈၅-၂၁၄၉၆

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ-            (၂/၁၃)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၂-၂၂၃၀၂၃၀

ပဲခူးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၂/၁၃)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၂-၂၂၃၀၁၁၄

တောင်ငူမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်အမှတ်(၂)၊ ထီးလှိုင်အကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀)၊ တောင်ငူမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၄-၂၃၀၁၇

ပြည်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရွာဘဲနယ်မြေ၊ မီတာ(၄၀၀)အားကစားကွင်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး(၇)လမ်းထိပ်

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၃-၂၈၀၀၉

သာယာဝတီမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရာကြည့်လမ်း၊ စျေးပိုင်ရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၅-၃၀၃၂၈

ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            မြို့မ(၃)ရပ်ကွက်၊ အေးမေတ္တာလမ်း၊ စုကပါင်းရုံးမြေနေရာ၊ ညောင်လေးပင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၂-၅၀၀၄၅

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်ငူရပ်၊ ပုသိမ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၂-၂၁၂၇၀

ပုသိမ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်ငူရပ်၊ ပုသိမ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၂-၂၁၂၇၀

မအူပင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ကွင်းအမှတ်၊(၈၇၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဘေး၊ မအူပင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၅-၃၀၆၈၈

ဟင်္သာတခရိုင်ရုံး

လိပ်စာ-            မြေကွက်အမှတ်(၂၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁၈)ညောင်လေးပင်ရပ်ကွက်၊ အလယ်လမ်း၊ ဟင်္သတမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၄-၂၁၀၅၂

မြောင်းမြခရိုင်ရုံး

လိပ်စာ-            ကွင်းအမှတ်(၁၇၅-ခ)၊ ဘုရာကျောင်းရှေ့၊ မြောင်းမြမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၂-၇၀၃၁၆

ကြံခင်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းနှင့် ဘုရားကြီးလမ်းထောင့်၊ ကြံခင်းမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၄-၄၀၀၁၈

ဖျာပုံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရဲဝင်းရှေ့၊ ဒုတိယလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၄၅-၄၁၄၅၉

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ-            ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဆန်ချီးတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၉-၂၀၂၃၄၈၃

ထားဝယ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အာဇာနည်လမ်း၊ ခ.ယ.က ရုံးအောက်ထပ်၊ ထားဝယ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၉-၂၀၂၁၀၄၂

မြိတ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ပြည်တော်သာလမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၉-၂၀၂၁၀၄၂

ကော့သောင်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အေးရိပ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၊ တော်ဝင်(၁)လမ်း၊ ကော့သောင်းမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၉-၅၁၉၈၂

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်(၁၂)၊ အမှတ်(၉)စီတာပတ်ကွင်းလမ်း၊ မကွေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၃-၂၅၁၄၄

မကွေးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်(၁၂)၊ အမှတ်(၉)စီတာပတ်ကွင်းလမ်း၊ မကွေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၃-၂၅၀၁၉

မင်းဘူးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ စျေးရပ်၊ မင်းဘူးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၅-၂၁၀၃၆

ချောက်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၁၅၂)တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ စျေးရပ်၊ ချောက်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၁-၂၀၀၇၉၆

ပခုက္ကူမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၃)ရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာလမ်းနှင့် (၂)လမ်းထောင့်၊ ပခုက္ကူမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၂-၂၁၀၅၈

အောင်လံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            စမ်းချောင်းရပ်၊ ၂၀ လမ်း၊ အောင်လံမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၉-၂၁၀၁၁

ရေနံချောင်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၈)ရုံရပ်၊ လမ်းမတော်၊ ရေနံချောင်းမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၀-၂၁၀၁၇

ဂန့်ဂေါမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ကွင်းအမှတ်(၁၈၁)၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ဂန့်ဂေါမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၂-၅၀၇၅၈

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၂/၁၆)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၂-၂၂၀၁၁၄

တောင်ငူမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်အမှတ်(၂)၊ ထီးလှိုင်အကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀)၊ တောင်ငူမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၂-၂၂၀၁၁၄

ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            မြို့မ(၃)ရပ်ကွက်၊ အေးမေတ္တာလမ်း၊ စုပေါင်းရုံး၊ ညောင်လေးပင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၂-၂၇၅၀၀၄၅

သာယာဝတီမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရာပြည့်လမ်း၊ စျေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၅-၂၂၃၀၃၂၈

ပြည်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရွာဘဲနယ်မြေ၊ မီတာ(၄၀၀) အားကစားကွင်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၇)လမ်းထိပ်၊ ပြည်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၅၃-၂၈၀၀၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ-            ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၁-၂၂၉၇၂

မုံရွာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၁-၂၁၀၂၆

စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            စည်ရုံကြီးဘုရားမြောက်ဘက်၊ ပါရမီရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၂-၂၁၀၇၉

ရွှေဘိုမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကုန်း၊ ရွှေဘိုမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၅-၂၁၀၁၇

ကသာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ရပ်ကွက်(၄)၊ဆေးရုံလမ်း၊ ကသာမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၅-၂၅၀၆၄

ကလေးဝမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရွှေမုဌောကျောင်းတိုက်ရှေ့၊ ပို့ဆောင်ရေးရုံး အပေါ်ထပ်၊၊ ကလေးဝမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၃-၂၂၂၂၂

ကလေးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၂၀၄/၅)၊ ဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကြား၊ စမ်းမြို့နယ်၊ မြေတာတန်းရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၇၃-၂၂၂၁၇

ကန့်ဘလူမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၆၅၀)၊ ညောင်အိုင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁)၊ ကန့်ဘလူမြို့

ဖုန်းနံပါတ်-       -

ကချင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃၄/၂-ခ)၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၇၄-၂၂၅၀၄

မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃၄/၂-ခ)၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၇၄-၂၂၃၄၇

ဗန်းမော်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ဣတ္တိတောရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မန်စီကတ္တရာလမ်းဘေး၊ ဗန်းမော်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၇၄-၅၀၉၈၇

မိုးညှင်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            သာစည်ရပ်ကွက်၊ မိုးညှင်းမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၇၄-၆၀၆၁၄

ကယားပြည်နယ်

ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်၉၃၁/ခ)၊ ဒေါ်ဥခူရပ်၊ ဦးသီရိလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၃-၂၂၂၁၂၈၈

လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃၁/ခ)၊ ဒေါ်ဥခူရပ်၊ ဦးသီရိလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၃-၂၁၀၇၅

ကရင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တဲလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဘားအံမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၈-၂၁၁၆၆

ဘားအံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တဲလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဘားအံမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၈-၂၁၁၀၆

မြဝတီမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်ကုန်သွယ်လယ်ယာရုံးရှေ့၊ ခရိုင်ထွေအုပ်ရုံးလမ်း၊ မြဝတီမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၈-၅၀၂၂၃

ချင်းပြည်နယ်

ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၇၀-၂၁၀၉၄

ဟားခါးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၇၀-၂၁၀၈၉

မွန်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            စျေးကြိုရပ်၊ ငန်းတေးလမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၇-၂၀၂၇၀၇၉

မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            စျေးကြိုရပ်၊ ငန်းတေးလမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၇-၂၀၂၁၁၄၅

သထုံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အမှတ်(၆၉)၊ ဘူတာလမ်း၊ သထုံမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၇-၄၀၀၈၃

ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ဖက္ကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သုံးအိမ်စုကွင်း၊ ကျိုက်ထိုမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၇-၆၀၀၅၃

သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်(၁၅-ခ)၊ ကျောင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၅၇-၇၉၀၃၀

ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            မေယုလမ်းမကြီးဘေး၊ ရဲနွယ်စုရပ်ကွက်၊ လေယာဉ်ကွင်းအဝင်လမ်းအနီး၊ စစ်တွေမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၄၃-၂၁၁၄၉

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            မေယုလမ်းမကြီးဘေး၊ ရဲနွယ်စုရပ်ကွက်၊ လေယာဉ်ကွင်း အဝင်လမ်းအနီး၊ စစ်တွေမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၄၃-၂၁၂၀၁

သံတွဲမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            သစ်ဆိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၄၃-၆၅၁၀၁

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ဗိုလ်ငမာက်လမ်း၊ အစိုးရရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၄၃-၄၆၁၄၉

အမ်းမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှေ့၊ မင်းဘူး-အမ်းလမ်းမကြီး၊ အမ်းမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၄၃-၈၀၀၃၅

ကျောက်တော်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်၊ ကျောက်တော်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၄၃-၇၀၂၅၄

ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်ကြီး(၅၁)၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အနောက်မြို့ပတ် လမ်း၊ တောင်ကြီးမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၁-၂၁၂၈၃

တောင်ကြီးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            အကွက်ကြီး(၅၁)၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အနောက်မြို့ပတ် လမ်း၊ တောင်ကြီးမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၁-၂၁၁၂၆

လားရှိုးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            မြေကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ဘူတာလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လားရှိုးမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၂-၂၂၀၃၀၅၅

ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၁)ရပ်ကွက်၊ ယမ်ခမ်းစျေးအနီး၊ မြေကွက်အမှတ်(၃၃)၊ ကျိုင်းတုံမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၄-၂၁၁၅၂

ကျောက်မဲမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            (၁)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊ ကျောက်မဲမြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၂-၄၀၀၆၂

လွိုင်လင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            သဟာရမြို့ပတ်လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ လွိုင်လင်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၁-၃၁၀၀၇၆

တာချီလိတ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ဝမ်းကောင်းရပ်ကွက်၊ ဒီပါကျော်စျေးအပေါ်ထပ်၊ အခန်းအမှတ်(အေ ၁၄/၁၅)၊ တာချီလိတ်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၄-၅၁၉၅၄

မူဆယ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ-            ကြံ့ခိုင်ရေးရုံးဝင်း၊ မူဆယ်မြို့

ဖုန်းအမှတ်-      ၀၈၂-၅၂၈၇၄

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန်
အမှတ်(၁)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၂/၃)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၃)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၄)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၅)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၆/၁၁/၁၂)နယ် မြေရုံး၊ အမှတ်(၇)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၈/၉)နယ်မြေရုံး၊ အမှတ်(၁၀)နယ် မြေရုံး၊ သန်လျင်မြို့နယ်ရုံး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရုံး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရုံး၊ ဒဂုံတောင်မြို့နယ်ရုံး၊ ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ်ရုံး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရုံး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်ရုံး

နေပြည်တော်

နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ ဥတ္တရခရိုင်ရုံး၊ ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ရုံး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ရုံး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ်ရုံး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရုံး၊ အမရပူရမြို့နယ်ရုံး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်ရုံး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရုံး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်ရုံး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်ရုံး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရုံး၊

ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး

ပဲခူးမြို့နယ်ရုံး၊ တောင်ငူမြို့နယ်ရုံး၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရုံး၊ သာ ယာဝတီမြို့နယ်ရုံး၊ ပြည်မြို့နယ်ရုံး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပုသိမ်မြို့နယ်ရုံး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်ရုံး၊ မအူပင်မြို့နယ်ရုံး၊ မြောင်းမြမြို့နယ် ရုံး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်ရုံး၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်ရုံး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

မြိတ်မြို့နယ်ရုံး၊ ထားဝယ်မြို့နယ်ရုံး၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်ရုံး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးမြို့နယ်ရုံး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်ရုံး၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်ရုံး၊ ချောက်မြို့နယ်ရုံး၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်ရုံး၊ အောင်လံမြို့နယ်ရုံး၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်ရုံး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

မုံရွာမြို့နယ်ရုံး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရုံး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်ရုံး၊ ကသာမြို့နယ် ရုံး၊ ကလေးဝမြို့နယ်ရုံး၊ ကလေးမြို့နယ်ရုံး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်ရုံး

ကချင်ပြည်နယ်

မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ရုံး၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်ရုံး၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်ရုံး၊

ကယားပြည်နယ်

လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရုံး

ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံမြို့နယ်ရုံး၊ မြဝတီမြို့နယ်ရုံး

ချင်းပြည်နယ်

ဟားခါးမြို့နယ်ရုံး

မွန်ပြည်နယ်

မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရုံး၊ သထုံမြို့နယ်ရုံး၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရုံး၊ သံဖြူ ဇရပ်မြို့နယ်ရုံး၊

ရခိုင်ပြည်နယ်

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံး၊ သံတွဲမြို့နယ်ရုံး၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရုံး၊ အမ်းမြို့ နယ်ရုံး၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်ရုံး

ရှမ်းပြည်နယ်

တောင်ကြီးမြို့နယ်ရုံး၊ လားရှိုးမြို့နယ်ရုံး၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရုံး၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်ရုံး၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်ရုံး၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ရုံး၊ မူဆယ်မြို့နယ်ရုံး

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။Services (Online) - 81 items

Health and Safety Protocol Certification System

Ministry of Hotel & Tourism / April 20, 2023

Rating

ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport) လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

Ministry of Home Affairs / April 03, 2023

၂၄-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် www.passport.gov.mm website တွင် Online Appointment စနစ်ဖြင့်

Rating
HOT NEWS
January 4,