အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်
 

ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာ

 

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအမှတ်စဉ် (၁၃၇)အဖြစ် ၂.၁၂.၂၀၀၅ ရက်နေ့၌ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ ဥပဒေအမှတ်(၃၂/၂၀၁၄)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ ဥပဒေအမှတ်(၃၃/၂၀၁၆)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ ဥပဒေအမှတ် (၁၈/၂၀၁၇)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ ဥပဒေအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပဥ္စမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ ဥပဒေအမှတ် (၅၄/၂၀၂၃)ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 

 

​​​​​

ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (ယခင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေးကော်မရှင်)အား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မ ၉ နှင့် ပုဒ်မ ၁၀ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်အမှတ် (၆/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၅-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလက်ထပ်တွင် တတိယအကြိမ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အား ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်အေး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ဆွေဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်ပါသည် -

 

 အဂတိလိုက်စားမှုများအား တားဆီးကာကွယ်ခြင်း

 • အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများ တားဆီးကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ၊ သင်တန်းများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

 • အခြေခံပညာကျောင်းသားများအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ် ဆရာကိုင်စာအုပ်များ ပြုစုခြင်း

 • ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုများထံ အဂတိလိုက်စားမှုများ တားဆီးကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးသည့် ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်း။

          URL: <https://www.accm.gov.mm/acc/index.php?route=cms/category&path=53>

 

အဂတိလိုက်စားမှုများအား တိုက်ဖျက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

 • အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဌာနများ၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်ခြင်း၊

 • တိုင်ကြားစာများအား ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်ကြားစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့များမှ စိစစ်ပြီး အပတ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် ကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခြင်း၊

 • တိုင်ကြားစာအပေါ် သတင်းအတည်ပြုချက် ရယူခြင်း၊

 • စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊

 • စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား ကော်မရှင်အစည်း အဝေးတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်၍ ဥပဒေအကြံပြုချက် ရယူခြင်း၊

 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအရသာ အရေးယူသင့်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့၍ အရေးယူစေခြင်း၊

 • ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲတင်ခြင်း။

          URL: <https://www.accm.gov.mm/acc/index.php?route=cms/category&path=43>

          URL: <https://www.accm.gov.mm/acc/index.php?route=cms/category&path=49>

 

  ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

 • အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် တားဆီးကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်တန်းများ၊ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊

 • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ UNCAC အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး(United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) တို့နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် တားဆီးကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊

 • ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခြင်း၊ နည်းစနစ်များမျှဝေခြင်း၊ နိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီပေးသည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊

 • UNCAC အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် UNODC နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ UNODC မှ UNCAC အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းများပေးခြင်း၊UNCAC အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံများအကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊

 • နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ ရေးထိုးခြင်း။

URL:<https://www.accm.gov.mm/acc/index.php?route=cms/category&path=42>

 

ရည်ရွယ်ချက်

 

        ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

 •  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊

 • သန့်ရှင်းသောအစိုးရနှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်ထွန်းစေရန်၊

 • အများပြည်သူဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တာဝန်ယူနိုင်မှု မြင့်မားတိုးတက်လာစေရန်၊

 • အဂတိလိုက်စားမှုများကြောင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် အကာအကွယ်ပေးရန်၊

 • အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်သူများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူရန်၊

 • တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများ၌ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

 

ရည်မှန်းချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်(Vision)

 

နိုင်ငံတစ်၀န်းတွင် ပျံ့နှံ့နေသော အဂတိလိုက်စားမှုများကို အများပြည်သူတို့နှင့်အတူ လက်တွဲ၍ တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်ခြင်းဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ဘ၀များ သာယာ၀ပြောလာစေရန်။

 

ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ(Mission)

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေး တာဝန်အဖြစ်ခံယူလျက် အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အများပြည်သူ အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။

 

မူဝါဒ (Policy)

 • အဂတိလိုက်စားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများ ဆုံးရှုံးမှုကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတို့ဖြင့် လျော့ချနိုင်စေရန်။

 • အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် စနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ နက်ရှိုင်းစွာပျံ့နှံ့နေသော အဂတိလိုက်စားမှု(Systemic Corruption) ကို သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းသွားစေရန်။

 • နိုင်ငံတော်ပိုင် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ ပစ္စည်းများနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားများကိုထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးရန်။

 • အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းသော စီးပွားရေးနယ်ပယ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

 • အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်း လုပ်ငန်းတို့ကို ထိရောက်ခိုင်မာစွာဆောင်ရွက်ရန်။

 

FaceBook Page လိပ်စာ (Page Link)=> https://www.facebook.com/accmyanmar/

 

Website လိပ်စာ (Website Address) => www.accm.gov.mm

 

လိပ်စာ

 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

ရုံးအမှတ် (၅၆) ၊ နေပြည်တော်၊

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။

 

ဖုန်း_+ ၉၅ ၆၇ ၈၁၀ ၃၃၄ ၇

အီးမေးလ်_ accm@accm.gov.mm

 

ဝန်ဆောင်မှုများ

အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ