အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၃ ခု


မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:22
ဘာသာစကား:Myanmar

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:(English to Myanmar)

စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 15, 2019
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:မြန်မာ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 24, 2015
စာမျက်နှာ:21
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 27, 2018
စာမျက်နှာ:105
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 01, 2018
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 13, 2018
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 06, 2011
စာမျက်နှာ:24
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 28, 2015
စာမျက်နှာ:3
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Union Civil Services Board Law

ထုတ်ဝေသူ: UCSB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 28, 2010
စာမျက်နှာ:16
ဘာသာစကား:English