တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၅၉ ခု

IFB for e-Government Integrated Data Center (e-GIDC) Establishment Project

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 06, 2023

SIM Registration Management System တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 14, 2022

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 13, 2022

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စက်ကိရိယာပစ္စည်း(၁)မျိုး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 24, 2022

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 13, 2022

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 01, 2021

HOT NEWS
January 4,