တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၅၉ ခု

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 07, 2019

မြောက်ဦးခရိုင်၊ မြောက်ဦးမြို့အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 10, 2018

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရခိုင်ဌာနခွဲတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 10, 2018

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 31, 2018