မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ


၁။    ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်
        ဝန်ကြီးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့။


၂။    ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်မင်း 
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး။


၃။    ဒေါက်တာရဲလွင် 
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး။


၄။    ဒေါက်တာစိုးသန်း 
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး။


၅။    ဦးဇာနည်အောင် 
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး။


၆။    ဦးမျိုးသစ် 
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး။


၇။    ဦးမြတ်သူ 
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး။


၈။    ဦးအောင်ကြည်
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး။


၉။    ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်
        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး။


၁၀။ ဦးအောင်ဝင်း
       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်။


၁၁။ ဦးမြင့်လွင်
       အတွင်းရေးမှူး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့။


ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏အကြောင်းအရာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဌာနခွဲ(၂)ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဌာနခွဲ (၂)ခုမှာ ဌာနခွဲ(၃)နှင့် ဌာနခွဲ(၄)တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဌာနခွဲ(၃)တွင် ဌာနစု(၅)နှင့် ဌာနစု(၆) ဟူ၍ ဌာနစု(၂)စု ရှိပါသည်။ ဌာနခွဲ(၄)တွင် ဌာနစု(၇)နှင့် ဌာနစု(၈)ဟူ၍ ဌာနစု(၂)စု ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ(၃)၊ ဌာနစု(၅)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

- ဝန်ကြီးချုပ်၏ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊NGO,UN အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများ
- ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးများ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိစ္စ
- ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ
- လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စရပ်များ
- စည်းရုံးရေးကော်မတီကိစ္စရပ်များ
- ပင်စင်ကိစ္စရပ်များ
- ထောက်ပံ့ကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များ
- မြေ/အဆောက်အဦကိစ္စရပ်များ
- ယာဉ်၊စက်ကိရိယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- ရုံးသုံးပရိဘောဂ၊ စာရေးကိရိယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

ဌာနခွဲ(၃)၊ ဌာနစု(၆)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ၊ စည်ပင်သာယာရေး)
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဝန်ကြီးများ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

ဌာနခွဲ(၄)၊ဌာနစု(၇)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၊ လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး)
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဝန်ကြီးများ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

ဌာနခွဲ(၄)၊ဌာနစု(၈)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

- ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေး၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဝန်ကြီးများ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

Website လိပ်စာ

www.mandalayregion.gov.mm

Web Portal 

www.emandalay.gov.mm