စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့​​​​

 

ဦးမြတ်ကျော်၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းတင်စိုး၊ ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဒေါ်ရီရီသန်း၊ ဝန်ကြီး၊ စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးတင်သန်းဝင်း၊ ဝန်ကြီး၊ သယံဇာတရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးအေးလှိုင်၊ ဝန်ကြီး၊ လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ရဲမှူးကြီးကျော်ထွန်း၊ ဝန်ကြီး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစိုင်းနိုင်နိုင်ကျော်၊ ဝန်ကြီး၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဒေါ်လှလှဝင်း၊ ဥပဒေချုပ်

ဦးခင်မောင်ဆန်း၊ အတွင်းရေးမှူး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝက်ဆိုဒ်သို့ -> http://www.sagaingregion.gov.mm/