လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မန္တလေးမြိုတော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ကော်မတီသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဌာနနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို လိုအပ်သလို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၂။ ကော်မတီသည် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများရေးဆွဲပြုစု၍ အစိုးရအဖွဲ့ သို့တင်ပြရမည်။

၃။ ကော်မတီသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုရ မည်-

(က) စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းများ အရည်အချင်းတိုးမြှင့်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ အတွက် လမ်းညွှန်မှု ပေးခြင်း။

(ခ) ကော်မတီကစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှု ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ) အများပြည်သူသုံး ပန်းဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်း၊ အပန်းဖြေရိပ်သာများနှင့် နေရာများ၊ ရေကူးကန်၊ ရေချိုးဆိပ်၊ ရေချိုးခန်း၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ သောက်ရေ အိုးစင်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် အတွက် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် မြေကွက်လပ်များစီမံထားရှိခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(ဃ) စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုစေရန် အတွက် ဆွေးနွေး ပွဲများ၊ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း။

(င) မြို့တွင်း နှင့် အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ယာဉ်ရောင်း ဝယ်ရေး စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စ) ယာဉ်နှင့် အနှေးယာဉ်များ သွားလာခြင်းနှင့် ရပ်နားခြင်း၊ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယာဉ်နှင့်အနှေးယာဉ်များ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကြီးကြပ်ခြင်း။

(ဆ) အနှေးယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ အနှေးယာဉ် လိုင်စင်နှင့် အနှေးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ကာလ       အတွင်း သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်သည့်လိုင်စင်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ စိစစ် ခွင့်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း။

(ဇ) မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း လမ်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုမှုစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရပ်ကွက် နှင့်လမ်းများ၏အမည်ကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံအမှတ် သတ်မှတ်ခြင်း။
(ဈ) ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

 • တိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ ထိန်းကျောင်းခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စီးနင်းခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း။
 • ကျွဲ၊နွားပွဲဈေးများတည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • အများပြည်သူစားသုံးရန် အလို့ငှာ အသားထုတ်လုပ်ရုံများ တည်ထောင်ခြင်း၊ အသား များ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စနစ်တကျထုပ်ပိုးသယ်ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်းနှင့် သားငါးများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ဆောင် ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • တရားမဝင်အသားများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်း။
 • ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ခွေးလေခွေးလွင့်၊ ကြွက်၊ ကျီးနှင့် ရောဂါပိုးများ သယ်ဆောင်တတ်သည့် အခြားတိရစ္ဆာန်များကို သုတ်သင်ရှင်း လင်းခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးရုံများ ဆောက်လုပ်၍ စည်းကမ်းမဲ့ သွားလာနေ သော တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဈေးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း။
 •  လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များ၊ ကျူးကျော်ဈေးသည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်များ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်ကန်၊ ယာယီစွန့်ပစ်မည့်အမှိုက်ပုံနေရာများ၊ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်း  စနစ်ဆောင်ရွက်မည့် အမှိုက်စွန့်နေရာများနှင့် နောက်ဆုံးစွန့်ပစ် အမှိုက်ပုံမြေနေရာ များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် အသုံး ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲကြီးကြပ်ခြင်း။
 • မြို့တော်ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့များ၊ စွန့်ထုတ်အရည်များနှင့်စွန့်ထုတ်အစိုင်အခဲများ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုနည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ စံချိန်စံ ညွှန်းများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများကို တိုင်းတာရန်နှင့် သတ်မှတ်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကူးတို့နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကူးတို့လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကူးတို့ လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပြီး ကူးတို့လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ထုတ်ပေး ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကူးတို့လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် နယ်နိ မိတ်ချင်း ဆက်စပ် လျက်ရှိသော အခြားတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်ရှိကူး တို့များ၏ အခွန်ရ ငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပွဲရုံလုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး၊ ငလျင်ဘေး စသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကော်မတီပိုင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအား မီးအာမခံထားရှိခြင်း၊ မီးဘေးနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံနှင့်တဲများအား ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားစေခြင်း သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်း။
 • ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေမြောင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သော ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေအိုင်များကို ကာရံစေခြင်း၊ ပြုပြင်စေခြင်း၊ ကျန်းမာရေး နှင့်မညီညွတ်သောရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေစည်၊ ရေအိုးစသည်တို့ကို ဆေးကြောသုတ်သင် စေခြင်း၊ ပြုပြင်စေခြင်း၊ ရေဖြည့်စေခြင်း၊ ဖုံးအုပ်စေခြင်း။
 • နေအိမ်အဆောက်အအုံများနှင့် အများပြည်သူပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် အသုံးပြုသည့် အဆောက်အအုံတို့ကို မီးဘေးလုံခြုံမှုရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လေလွင့်သွားလာနေသော စိတ်ဝေဒနာရှင်များ၊ ကိုယ်ရေပြားရောဂါစွဲကပ်သူနှင့် တောင်းရမ်း စားသောက်သူများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ညှိနှိုင်းပေးပို့၍ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နာရေးကိစ္စအတွက် သင်္ဂြိုဟ်စက်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • သုသာန်မြေများသတ်မှတ်ခြင်း၊ သုသာန်မြေကို ရွှေ့ပြောင်းစေခြင်း၊ သုသာန် မြေကို ဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်မပြုဘဲ ပိတ်ထားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်း ခြင်း၊ထိုသို့ ဖျက်သိမ်းသည့် သုသာန်မြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • ပြည်သူလူထုအားထိခိုက်နိုင်သည့် အနှောင့်အယှက်အတားအဆီးများ၊ ဘေးအန္တ ရာယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အသိပေး နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီ၏မူဝါဒအရဆောင်ရွက်ချက်များ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ အား မြို့တော်နေပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် မြို့တော်တွင်း ဝင်ထွက်သွားလာသူ အားလုံးမှ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်စေရန် လူထုဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆောင် ရွက်ခြင်း။
 • စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည့်အပြင် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သားငါးများ၊ ပစ္စည်း များ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း လမ်းများဖောက်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကန်များ၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ ရေပိုက် လိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 • မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းစသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်ခြင်း။
 • စည်ပင်သာယာရေးအခွန်အခများ ကောက်ခံခြင်းနှင့် စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီက တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သင့်လျော် သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား သင့်လျော် သည့်ကာလ အတွက် ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လေလံစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တင်ဒါ စနစ် ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသင့်လျော်ကောင်းမွန်သော စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်၍ တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ခြင်း။
 • ကော်မတီပိုင်မြေ သို့မဟုတ် ကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ သို့မဟုတ် မြေကွက်လပ်များနှင့် အရန်မြေတို့အား မူလသတ်မှတ်ထားသည့် အစီအမံအစား မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးမှုအရ လိုအပ်ပါက ပိုမိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမည့် အစီအမံများအား အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အများပြည်သူအကျိုးပြု အခြားစည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ခြင်း။
 • စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ကျူးကျော်ခြင်း မရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ကျူးကျော် ဆောက်လုပ် ထားသော အဆောက်အဦများနှင့် အဆောက်အအုံများကို လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သည့် အင်အား အသုံးပြု၍ ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားစေခြင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက် ခြင်း။

၄။ ကော်မတီသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်ရေး အတွက်လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများ၊ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားပြီး၊ လက်ရှိတွင် လည်ပါတ်သုံးစွဲနေသည့် ရုံးလုပ်ငန်းသုံးစနစ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါ သည်-

 1. Fleet Management with GPS Tracking System
 2. Digital Weighbridge System for Waster Collection
 3. Vehicle Management System
 4. Fuel Management System
 5. Tube well and Pumping Station Meter management with IoTs SCADA system
 6. Automatic Meter Reading (AMR) System with LoRaWAN System
 7. Meter Unit Collection Mobile Application for old water meter
 8. Smart Street Light System
 9. Intelligent Traffic Control System with SCATs
 10. Intelligent Vehicle Information Management System
 11. Mandalay Digital Map
 12. Upgrading Mandalay Zip code
 13. Renaming Mandalay Road Project
 14. Household Survey
 15. Household System
 16. Integrated MCDC Billing System
 17. Mandalay Smart Pay Wallet with 2C2P and Yadanabon bank
 18. Digital Challan System
 19. Budgetary System
 20. Electronic Toll Collection System
 21. Integrated Human Resource Management System
 22. Market Information Management System
 23. Online Business License Registration System
 24. Building Permit Management System
 25. Billboard management System
 26. Land Record Registration System
 27. Wheel Tax Registration with RFID System
 28. Municipal Mobile Application
 29. Mandalay City Mobile Application
 30. Office Dashboard management System

 

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

 

 

 

Website လိပ်စာ

https://www.emcdc.com/

Department Name - Mandalay City Development Committee

Phone                      - ၀၂- ၄၀၃၆၁၇၁/ ၀၂-၄၀၃၆၁၇၀

Email                       - information@mcdc.gov.mm / support@mcdc.gov.mm

Address                  - 26 th Street, between 71& 72 Street, Chan Aye Tharsan Township, Mandalay Region

 

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

(၁) https://app.mcdc.gov.mm/business_license/#/dashboard

(၂) City Mobile Application