နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၁။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဝါဒကွဲပြားမှု၊ အယူအဆမတူညီမှု၊ ရေမြေတောတောင်ပထဝီ အနေအထားများအပေါ် အခြေခံပြီး ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများသည် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် ပေးလိုသည့် စေတနာရှိသည် မှန်သော်လည်း ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုသာ ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။

၂။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့ တရားဥပဒေဘောင် အတွင်း စတင်ဝင်ရောက်လာသည့် အချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်၍  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ နယ်စပ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို တွေ့မြင်ကြား သိရသောအခါ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရေရှည် ဘဝရပ်တည်ရေး၊ လူမှုစီးပွားဘဝ ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန်သိရှိပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၃။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကြီး (၁၇) ဖွဲ့၊ အဖွဲ့ငယ် (၂၃) ဖွဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ခေတ် အဆက်ဆက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျကျန်နေသော နယ်စပ်ဒေသများကို ပြည်နယ်/ပြည်မ ဖွံ့ဖြိုးမှုမကွာဟစေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီက တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာသည့် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခု လိုအပ်လာခြင်းမှ စတင်၍ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 - ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် လည်းကောင်း၊

 - ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်လည်းကောင်း၊

  - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒ

၄။ အောက်ပါမူဝါဒများ ချမှတ်ထားပါသည်-

    (က) နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊

    (ခ) နယ်စပ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

    (ဂ) နယ်စပ်​ဒေသတွင် နေထိုင်သော ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

    (ဃ) နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး။

ရည်မှန်းချက်

၅။      အောက်ပါရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ထားပါသည်-

(က) နယ်စပ်ဒေသ၏ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်း သာယာရေး တို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်၊

(ခ)  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မြဲစေရန်၊

(ဂ) နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊

(ဃ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးစံတို့ကို မြတ်နိုးစွာ ထိန်းသိမ်း နိုင်စေရန်၊

(င)  နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားစေရန်၊

(စ) တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ၏ ဘဝနောင်ရေးအတွက် အခြေခံပညာ၊ အဆင့်မြင့် ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ သင်ကြားပေးရန်၊

(ဆ) တိုင်းရင်းသားလူငယ်များမိမိဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်များကို အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ထမ်းဆောင်စေရန်။

လုပ်ငန်းစဉ်

၆။      အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ထားပါသည်-

(က) နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထူးဖွံ့ဖြိုးရေး ဒေသများသတ်မှတ်ဆောင်ရွက် မည်၊

 (ခ) နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်မည်၊

(ဂ) နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည် ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီမှ အတည်ပြုချမှတ် ပေးထားသော နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဃ) နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီက လတ်တလော ဆောင်ရွက်ရန် ချမှတ်ပေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်၊

(င)  နယ်စပ်ဒေသများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုနှစ်အလိုက် စီမံကိန်း များ ဖြင့် တည်ထောင်ပေးမည်-

        (၁) လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း၊

        (၂) ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊

           (ကက) စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရေး၊

           ( ခခ ) သောက်သုံးရေ ရရှိရေး၊

        (၃) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း

             (ကက)ရေအားလျှပ်စစ်၊

             ( ခခ ) ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်၊

         (၄) သာသနာရေးလုပ်ငန်း၊

         (၅) ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း

             (ကက)လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း၊

             ( ခခ ) ပညာရေးလုပ်ငန်း၊

             ( ဂဂ ) ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊

             (ဃဃ) အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊

(စ) နယ်စပ်ဒေသအသီးသီးတွင် နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို အခြေခံပညာ အလယ်တန်း မှအထက်တန်းအထိ အခမဲ့ပညာ သင်ကြားပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဆ) အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်သည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ်၊ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် အဆင့်မြင့် ပညာများ သင်ကြား ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဇ ) နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ အတူတကွနေထိုင် ပညာရှာမှီးရင်း တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို နားလည်ရင်းနှီး ချစ်ကြည်စေပြီး ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ခိုင်မြဲလာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(စျ) နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဟူသော အသိစိတ်ဓာတ်များ ကိန်းအောင်း စေရန် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ည) အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ တတ်မြောက်ပြီးချိန်တွင် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးတွင် တာဝန်ခန့်အပ်၍ မိမိဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေမည်၊

(ဋ ) နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသူများကို အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးပညာရပ်များ သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် သင်ကြား တတ်မြောက်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များဖြင့် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး ထူထောင်နိုင်သည်အထိ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက် ပေးမည်၊

(ဌ ) နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများကို စက်မှုလက်မှုပညာရပ်များ သင်ကြားပေး ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ဖြစ်ထွန်း လာစေပြီး အသေးစား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ စေရန် ဆောင်ရွက် ပေးမည်၊

(ဍ ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဗဟုသုတပွားများစေရေး ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ပေးခြင်း များ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဎ ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ကိစ္စရပ် များကို အလေးထားဆောင်ရွက်မည်၊

(ဏ) နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည်၊

(တ) ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းအစား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများထူထောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် မည်၊

(ထ) နယ်ခြားနယ်နိမိတ် ကျောက်တိုင်များ၊ အထိမ်းအမှတ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဒ ) နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်မည်။

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ

၇။      နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနအား အောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-

(က)    ဝန်ကြီးရုံး၊

(ခ )    နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊

(ဂ ) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ဖြစ်ပါသည်။

နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၈။ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘ၀ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်နယ် (၇) ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး (၂) ခု ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတိုင်း (၁) ခုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (၅) ခု တို့တွင် ရှိသော မြို့နယ် (၁၁၆) မြို့နယ် နှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရမြို့နယ် (၅၂) မြို့နယ် စုစုပေါင်း မြို့နယ် (၁၆၈) မြို့နယ်နှင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တင်ပြချက်များအရ  ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင်လည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၉။ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း၊        

(ခ )    ပညာရေးလုပ်ငန်း၊

(ဂ )    ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊

(ဃ)    စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊

(င )    သောက်သုံးရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊

(စ )    လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးလုပ်ငန်း၊

(ဆ)    ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း၊

(ဇ )    သာသနာရေးလုပ်ငန်း၊

(စျ)     အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း။

၁၀။    နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများအား အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်း ထားပါသည်-

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများ

စဉ်

ဒေသ

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးမှု ကြီးကြပ်ရေးရုံး

ပြည်နယ် ခွဲရုံး

ခရိုင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ကြီးကြပ်ရေးရုံး

မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ကြီးကြပ်ရေးရုံး

၁။

မြစ်ကြီးနား

 

၂။

တောင်ကြီး

၁၈

၃။

လွိုင်ကော်

 

၄။

ဘားအံ

 

၅။

မော်လမြိုင်

 

၆။

ထား၀ယ်

 

၇။

စစ်တွေ

 

၈။

မုံရွာ

 

၉။

ဟားခါး

 

၁၀။

မိတ္ထီလာ

 

 

 

၁၁။

ရန်ကုန်

 

 

 

စုစုပေါင်း

၂၅

၅၇

 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၁၁။    နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား အခြေခံပညာနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ ပိုမိုသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့် တိုင်းရင်းသား လူငယ်အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးရန် နှင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ အမျိုးသမီးငယ်များအား အိမ်တွင်းမှုသက်မွေး လုပ်ငန်းပညာရပ်များ တတ်မြောက် စေရန်အတွက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအား ၃၀-၆-၁၉၉၉ ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဦးစီးဌာနအား အောက်ပါ အတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က)    ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊

(ခ )    ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်၊

(ဂ )    ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်များ၊

( ဃ)   ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊

(င )    နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း(၄၅)ကျောင်း၊

(စ )    နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(၉)ကျောင်း၊

(ဆ)    အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်း(၄၅)ကျောင်း။

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်း (၄၅) ကျောင်း

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(၉)ကျောင်း

မှတ်ချက်။     နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပန်ဆန်း) နှင့် (မိုင်းလား) တို့သည် နယ်မြေဒေသ အခြေအနေအရ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ခေတ္တရပ်နားထားပါသည်။

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်း (၄၅) ကျောင်း

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်ဒေသ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

Website လိပ်စာ

www.moba.gov.mm