ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့အိုးအိမ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ တို့ကို ဦးဆောင်ကြပ်မတ်နိုင်ရန် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖော်ဆောင် လျက်ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ပြည်သူ့ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုများအနက် လူမှု့စီးပွားရေး၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံများဖြစ်သော လမ်းကွန်ရက်၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် လူမှု့စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်သော မြို့ပြကဏ္ဍ နှင့် အိမ်ရာကဏ္ဍတို့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တာဝန်ယူ ကြပ်မတ်ဖော်ဆောင် လျက်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်ပါသည်။

ရည်မှန်းချက်

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိ ကီလိုမီတာ(၄၂၁၂၁)ရှိ လမ်းများအား ASEAN Class III (၁၈ ပေ အကျယ်) ကတ္တရာလမ်း/ ကွန်ကရိလမ်း)အဆင့် အနည်းဆုံး ရောက်ရှိရေး

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တံတားများအားလုံး ၂၄ ပေ အကျယ် နှစ်လမ်းသွား RC တံတား/ PC တံတား/ သံပေါင်တံတား အဆင့် အနည်းဆုံး ရောက်ရှိရေး

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း(၃၃၀)ကျော်သည် စနစ်ကျနသော မြို့ပြအဖြစ် အကွက်ချ တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သည့် မြို့များဖြစ်ရေးနှင့် အဆိုပါမြို့များ အားလုံးတွင် အစိုးရပိုင်း နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်း ဆိုင်ရာများမှ တည်ဆောက်မည့် အိမ်ခန်း(၁)သန်း တည်ဆောက် ပြီးစီးရေး

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံး၏ (၈၀%)အား ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော ကျေးလက် လမ်းများအဖြစ် နှစ်စဉ်အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး

မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်အတွက် လမ်းများ၊ တံတားများ၊ လူနေထိုင်ရန် အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် လမ်း၊ တံတားများနှင့် မြို့ပြဒေသများ အချိုးညီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးစရိတ်အား အနည်းဆုံးလျှော့ချနိုင်ရန် သွားလာမည့် အချိန် အတိုဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လမ်း၊ တံတားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင်‌့ အတားအဆီးများ ဖယ်ရှားရန်

နိုင်ငံသားများအားလုံး လူနေမှုဘဝ မြှင်‌့တင်စေမည့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အိမ်ရာများ တွင် နေထိုင်နိုင်ရန်

လုပ်ငန်းစဉ်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် -

နိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေ (Government Budget) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လုပ်ငန်းများအနက်မှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် လုပ်ငန်းအချို့ကို Public Private Partnership (PPP) Program စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

နိုင်ငံတကာ အကူအညီ Development Partner များဖြစ်သည့် JICA, ADB, WB, KOICA, TICA စသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Donor Country များ၏ Grant/ Loan များဖြင်‌့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လမ်း/တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် Road User Tax Law ကို ပြဌာန်းသတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်(၃၀) စီမံကိန်းကို (၅)နှစ် စီမံကိန်း (၆)ခုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ် ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် အဆိုပါ နှစ်(၃၀) စီမံကိန်းအား ပြန်လည် သုံးသပ် ပြင်ဆင်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်(၂၀) စီမံကိန်းကို (၅)နှစ် စီမံကိန်း (၄)ခုဖြင့် ပြန်လည် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ယခု အစိုးရအသစ် လက်ထက်တွင် ယခင် စီမံကိန်းအား လွှတ်တော် ကတိကဝတ်ပါ အချက် များ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည့် Arterial Road Network Master Plan ပါ အချက်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည့် National Transport Network Master Plan ပါ အချက်များနှင့် စိစစ်ညှိနှိုင်းကာ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး မူဝါဒများဖြင့် ကိုက်ညီအောင် (၅)နှစ် စီမံကိန်း(၃)ခုဖြင့် ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်မှုကဏ္ဍကို စနစ်ကျန၍ ခေတ်မီစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လမ်း/တံတားများကို အဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ် နှင့် အချိန်ကို လျော့ချနိုင်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာကဏ္ဍကို ဟန်ချက်ညီညီ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေရန်နှင့် ပြည်သူတို့၏ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရန်

ပြည်သူလူထုအတွက် နိုင်ငံတော်၏ အဆောက်အအုံနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ငွေကြေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းကူညီမှုများဖြင့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် အိမ်ရာများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်

ကျေးလက် လမ်း/တံတားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

ဖွဲ့စည်းပုံ

Website လိပ်စာ

http://construction.gov.mm/

 

ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ

(က) အိမ်ရာများအရစ်ကျဝယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

( ခ) အဆောက်အဦကန်ထရိုက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း