ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့ပြစီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ မြို့သစ်များ တည်ထောင်ခြင်း။
(ခ ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(ဂ ) ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ အခြေချနေထိုင်သင့်သည့် လူဦးရေကိုသာ နေထိုင်ခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ခြင်း။
(ဃ) အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း။
(င ) ကျူးကျော်အိမ်များ၊ ကျုးကျော်အဆောက်အအုံများ၊ ကျုးကျော်ရပ်ကွက်များဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းရွေ့ နေရာချထားခြင်း။
(စ ) လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ယင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ထိန်း သိမ်းခြင်း။
(ဆ) ယာဉ်နှင့် အနှေးယာဉ်များသွားလာခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။
(ဇ ) ပန်းဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်း၊ အပန်းဖြေနေရာများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
(ဈ ) လမ်းမီးပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ည) ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဋ ) ရေလှောင်ကန်များ၊ ရေပိုက်လိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
(ဌ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဍ ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဎ ) ဈေးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(ဏ) လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။
(တ) မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကို အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က) စီမံရေးရာဌာန
(ခ ) ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန
(ဂ ) စစ်ဆေးရေးဌာန
(ဃ) ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန
(င ) ရာပြတ်ဌာန
(စ ) အခွန်ဌာန
(ဆ) ဈေးများဌာန
(ဇ ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန
(ဈ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန
(ည) အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)
(ဋ ) အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
(ဌ ) အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)
(ဍ ) စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန
(ဎ ) ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန
(ဏ) ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန
(တ) ကျန်းမာရေးဌာန
(ထ) လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန
(ဒ ) မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
(ဓ ) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
(န ) ထုတ်လုပ်ရေးဌာန

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm

 

ရရှိနိုင်သော Online ဝန်ဆောင်မှုများ

လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ရန်

ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် လျှောက်ရန်

အိမ်ခြံမြေ ဂရန် လျှောက်ရန်

အဆောက်အအုံကိစ္စများ လျှောက်ရန်