မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်

 

ဖွဲ့စည်းခြင်း

             ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တစ်မြို့နယ်လျှင် (၂)ဦးကျစီဖြင့် (၁၀)မြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၀)ဦး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေစုစုပေါင်း၏(၀.၁%)အထက်အရေအတွက်ဖြင့် မွန်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သော ဗမာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်းရွေးကောက်ခံပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၂၃)ဦး၊ ရွေးကောက်ခံပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံဖြစ်သော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အဆိုပြုသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၈)ဦး၊ စုစုပေါင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၃၁)ဦးဖြင့်  ဖွဲ့စည်းထားပြီး လွှတ်တော် တစ်ရပ်၏ သက်တမ်းသည်  (၅)နှစ်ဖြစ်ပါ သည်။      

   ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်မှစပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ထိ ပထမအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ(၅)ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာများနှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီစသော လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ (၈)ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီးလွှတ်တော် လုပ်ငန်းများကို  ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်     

          မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်မှာ -

(က)   နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ဥပဒေများအား တင်သွင်းဆွေးနွေးအတည်ပြုခြင်း၊

(ခ) ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်း၊

(ဂ)  မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုများနှင့် အလွှာအသီးသီးရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်အညီ ပြည်သူလူထုတို့၏ လိုအပ်ချက်၊ အခက်အခဲများအား ကူညီဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်

       မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ပြည်သူလူထုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်စားပြုခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကော်မတီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်များအား အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

 

မျှော်မှန်းချက်

    မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် အများပြည်သူများက ယုံကြည်အားထားမှုရှိ၍ ခိုင်မာအားကောင်းသော ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသော ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းပေးသည့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူမျိုးစုအားလုံးတို့၏ လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ထိရောက်သောကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ဥပဒေပြုခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲနေမှုများကို စောင့်ကြည့် ထိန်းကျောင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။​​

 

Website လိပ်စာ

http://www.monhluttaw.com/​​​​​​​