မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်


လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှု

      ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၈)ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၂၅)မြို့နယ်မှ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုကတစ်မြို့နယ်လျှင်နှစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၅၀)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရရှိပြီးသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှအပဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ သုညဒသမတစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိကြောင်း သတ်မှတ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ချင်းတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ညီမျှသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၆၈)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)     ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊

(၂)      ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊

(၃)     ဥပဒေပြုခြင်း၊

(၄)     အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်း၊

(၅)     လွှတ်တော်၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ပြည်သူတို့၏လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၆)     ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ ဥပဒေများအတည်ပြုခြင်း၊

(၇)     အဆိုများတင်သွင်းခြင်း၊  မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊

(၈)     လွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်သူလူထုသိရှိနိုင်စေရန် Facebook ၊ Websiteတွင်  ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် သတင်းလွှာများ ထုတ်ဝေခြင်း၊

(၉)     E -Government လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့်၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)   လွှတ်တော်၏လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက် E-Library ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

(၁၁)   လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်မားစေရေးအတွက် သင်တန်းများတက်ရောက်စေခြင်း။

 

ရည်ရွယ်ချက်များ

( ၁ )   ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းရန်၊

( ၂ )    ပြည်သူများ ယုံကြည်အားထားသည့် ခိုင်မာသော ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊

( ၃ )   လွှတ်တော်၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ပြည်သူတို့၏ လိုလားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊

( ၄ )   ဥပဒေပြုရေး၊ ပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုရေး၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရန်၊

( ၅ )   ပြည်သူဗဟိုပြုလုပ်ငန်းများကို ပွင်လင်းမြင်သာစွာ၊ သမာသမတ်ကျစွာဆောင်ရွက်ရန်၊

( ၆ )   ပြည်သူလူထု၏အခွန်ဘဏ္ဍာများကို စနစ်တကျ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်စေရန် စံနှုန်းများဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်။

 

ရည်မှန်းချက်များ

(၁)     ပြည်သူများ ယုံကြည်အားကိုး၍ ခိုင်မာသော ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊

(၂)      ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြည်သူ့အကျိုး၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(၃)     အများပြည်သူအားကိုးရသည့် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်စေရန်၊ ဥပဒေမူကြမ်းများရေးဆွဲရန်နှင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများထုတ်ပြန်ရန်၊

(၄)     ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ၊ အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲနိုင်ရေး စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရန်၊

(၅)     ပြည်သူတို့၏ လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

 

မူဝါဒများ

(၁)     ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ(၂၀၀၈)နှင့်အညီ  ပြည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော   ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းရန်၊ အတည်ပြုရန်၊

(၂)      ပြည်သူ့လူထုတို့၏ ဘဝလုံခြုံတိုးတက်စေရေးအတွက် လိုအပ်သောဥပဒေများ ပေါ်ပေါက်လာရေး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန်၊

(၃)     ပြည်သူတို့၏ လိုလားချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး အဆိုတင်သွင်းရန်၊ မေးခွန်းမေးမြန်းရန်။

 

Website လိပ်စာ

https://magwayregion.hluttaw.mm/​​​​​​​