မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်


မူဝါဒများ


၁။     တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-


(က) အာဏာသုံးရပ်၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ပြည်သူကိုဦးထိပ်ထား၍ ခေတ်စနစ်နှင့်ကိုက်ညီသော ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းရေး၊
(ခ)  ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲ၊ ဝါဒစွဲမထားဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး။

 

ရည်မှန်းချက်များ


၂။      တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-


(က) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်းတို့ကို ဖော်ဆောင်ရန်၊
(ဂ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ


၃။      တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-


(က) ပြည်သူလူထုကို အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ခေတ်နှင်မလျော်ညီတော့သည့် ဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ပြည်သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များအား အဆိုများ၊ မေးခွန်းများအဖြစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တို့ကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) တိုင်းဒေသကြီး၏ အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်သူများသိရှိနိုင်စေရန် Website တွင် ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) E-Government လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ (Information Technology) အသုံးချနိုင်ရေး အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံး ငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် ထိရောက်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ၊ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်များ​ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ နည်းပညာ များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက်      E-Library တည်ဆောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။


ရည်ရွယ်ချက်များ


၄။      တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-


(က)    ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီသော ဥပဒေများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်၊
(ခ)     အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုရှိရေး ထိန်းညှိပေးရန်၊
(ဂ)     ပြည်သူများ၏ လိုလားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဃ)  အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(င)     လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များအား လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်။


တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း


၅။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို မြို့နယ်(၁)မြို့နယ်လျှင် (၂)ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၅၆)ဦး၊ နိုင်ငံတော်ရှိ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထားသော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ညီမျှသော တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၉)ဦး၊ စုစုပေါင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၇၆)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 

Website လိပ်စာ

http://mandalayregion.hluttaw.mm/

​​​​​​