တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှု

 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် ()ဦးကျစီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ (.%)နှင့် အထက်ရှိသော ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးက ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားရှိသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်()ဦး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အဆိုပြုသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်()ဦး စုစုပေါင်း (၂၈)ဦး တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

မူဝါဒ

          တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏မူဝါဒမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ပြည်သူ့အသံ                            လွှတ်တော်အသံ

          ( )    ပြည်သူ့ဆန္ဒ                             လွှတ်တော်ဆန္ဒ

          ( )    ပြည်သူတို့မျှော်လင့်ချက်             လွှတ်တော်က ဖော်ဆောင်ရွက်

 

ရည်ရွယ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လုံခြုံစေရန်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

( ခ) ပြည်သူလူထုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ပြည်သူလူထု၏အခက်အခဲကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြေရှင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုအား ကိုယ်စားပြုရန်၊

( ဂ) လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒေသအာဏာပိုင်များအား စောင့်ကြည့် ထိန်းကျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

 

ရည်မှန်းချက်

    တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုအလွှာအသီးသီးအားကိုယ်စားပြု၍ ယင်းတို့၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး လောကပါလတရားသုံးပါး ဖြစ်သောတရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ညီမျှခြင်းတို့အား ပြည်သူလူထုအတွက် ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားကို အစဉ်ရှေးရှုဆောင်ရွက်သော ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-


(က)  ပြည်သူလူထု၏လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ရရှိခံစားစေနိုင်မည့်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများအား ရေးဆွဲအတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ယင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် များ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ် ဒေသအာဏာပိုင်များမှ အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ စောင့်ကြည့် စိစစ်ကြားနာထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒေသအာဏာပိုင်များ၏လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေအား ပိုမိုထိရောက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်မြှင့်တင် ပျိုးထောင် ပေးခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ထိရောက်အောင်မြင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဃ)  ပြည်သူလူထုနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွား ဘဝအခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များအား ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ လွှတ်တော်တွင် အဆိုများ တင်သွင်းခြင်းနှင့် မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကူညီဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

 

Website လိပ်စာ

https://www.tanintharyiregion.hluttaw.mm