ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်


၁။      ရည်ရွယ်ချက်များ


(က)    ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသောဥပဒေများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်၊
( ခ )     အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များ ဖြောင့်မှတ်မှန်ကန်မှုရှိရေး ထိန်းညှိပေးရန်၊

( ဂ )     ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကို အထောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဃ)     အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
( င )     လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များအား လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်။


၂။         မူဝါဒ


       ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြုရေး၊ ကိုယ်စားပြုရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာထိန်းကျောင်းရေးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပြည်သူများ၏ လိုလားတောင့်တချက်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။


၃။      ရည်မှန်းချက်များ


          ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-


(က) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊
( ခ ) လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်းတို့ကို ဖော်ဆောင်ရန်၊
( ဂ)  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်။


၄။         မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ


            ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကိုလည်း ချမှတ်ထားပါသည်-

(က) ဥပဒေပြုရေးနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊

( ခ ) ပြည်သူလူထုနှင့် စဉ်ဆက်မပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်စားပြုခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
(ဂ)  ကော်မတီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်သွားရန်။

 

Website လိပ်စာ

http://www.yangon.hluttaw.mm/